ന്യൂഡല്‍ഹി: മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനത്തിന്‍െറ (ജി.ഡി.പി) അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രാജ്യത്തിന്‍െറ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച ഡിസംബര്‍ പാദത്തില്‍ 7.3 ശതമാനത്തിലത്തെി. മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവില്‍ ഇത് 6.6...